O Nas...

|

Kwidzyński Klub Strzelecki VIS powstał w marcu 2008 roku w wyniku transformacji jego poprzednika – Koła Strzeleckiego „Spiner” przy ZR LOK Kwidzyn. W miarę rozwoju Koła jego członkowie z pomocą zaprzyjaźnionego Klubu Strzeleckiego Garda zdecydowali o zwołaniu zebrania założycielskiego stowarzyszenia kultury fizycznej. Głównym celem założycieli Kwidzyńskiego Klubu Strzeleckiego VIS było uzyskanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych

Jednym z podstawowych warunków uzyskania pozwolenia na broń przez Klub, było posiadanie magazynu broni. Początkowo korzystaliśmy z magazynu broni przy ZR LOK w Kwidzynie. Po wielu poszukiwaniach udało się  znaleźć lokal, który spełniał nasze oczekiwania.  Stan techniczny pomieszczenia wymagał wielu godzin pracy
i sporych nakładów finansowych członków Klubu. Dostosowanie  magazynu do naszych potrzeb trwało ponad 3 miesiące.

Dzisiaj mamy magazyn broni, którego nie musimy się wstydzić:

Kwidzyński Klub Strzelecki  VIS otrzymał pozwolenie na broń palną do celów szkoleniowych i sportowych. Członkowie KKS VIS zdobywali niezbędne uprawnienia, które pozwalały na prawidłowe funkcjonowanie Klubu. Niemałe nakłady finansowe przeznaczone na szkolenia i dodatkowe uprawnienia, spowodowały, że wśród członków KKS VIS są dzisiaj sędziowie, instruktorzy i trenerzy sportów strzeleckich z uprawnieniami państwowymi, które są wymagane do przeprowadzania zawodów i treningów strzeleckich, honorowanych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Corocznie KKS VIS organizuje w ramach obchodów dni Kwidzyna lub Święta Niepodległości – PIKNIK STRZELECKI. Dla sympatyków broni, strzelectwa i militariów jest to świetna okazja do zapoznania się z bronią klubową i bronią posiadaną przez członków Klubu. W wyniku organizacji pikników strzeleckich zyskujemy  nowych sympatyków strzelectwa i przyszłych członków naszego Klubu.

Kto może zostać członkiem KKS VIS ?

Osoba pełnoletnia, która nie jest karana i nie leczy się psychiatrycznie, która chce współuczestniczyć w życiu Klubu, ma zainteresowania związane z bronią sportową i kolekcjonerską.  Jesteśmy otwarci na wszystkich sympatyków broni i militariów. W naszych szeregach są myśliwi i pracownicy służb mundurowych. Wymagany jest staż kandydacki.

 

<!--